1 e1530190855865
Fashion

Just GUCCI

Będąc przejazdem w Weronie przeszłam się głównymi uliczkami tego urokliwego, włoskiego miasta.

Na jedym z deptaków w centrum Werony natknełam się na mały butik Gucci.
Tak jak futurystyczne są obecnie kampanie reklamowe tej marki, tak barwne i odjechane ciuchy można było zakupić w tym butiku. Zdjęcia wykonałam tylko dwóm wystwom, bo obsługa nie wyraziła zgody na zdjęcie wnętrza, z powodu bezpieczeństwa.

 

Being passing through Verona, I walked the main streets of this charming Italian city. On one of the pedestrian streets in the center of Verona, I came across a small boutique Gucci.
Just as futuristic advertising campaigns of this brand are currently available, such colorful and faded clothes could be purchased in this boutique. I took only two photos, because the service did not agree to remove the interior, because of security.

3 e1530191001973

 

4 e1530191091432

 

5

28 czerwca 2018