PIERWSZE ZDJ BL
Lifestyle

Pamiątki z wakacji

CZWARTE ZDJECIE BLOG
Podróże są miłą odskocznią od codzienności.

Jestem w nowym miejscu, to zawsze fascynują mnie zapachy regionalnej kuchni wygląd miasta i atmosfera tam panująca. Chcąc te wspomnienia zachować staram się zawsze z podróży dalekiej lub bliskiej od mojego domu, przywozić pamiątki.
Jak byłam bardzo mała to najczęściej były to maskotki, jakieś spinki, generalnie mało znaczące rzeczy.
Odkąd zaczęłam się interesować na poważnie modą i prowadzić tego bloga, staram się kupować magazyny o modzie, przy czym muszą one zawsze być w oryginalnym języku danego Państwa. No i słynne magnesy, które skrupulatnie kupuję i wieszam po powrocie do domu na lodówce. Codziennie będąc w kuchni, patrzę na ten czy innym magnes i mam uśmiech satysfakcji, że tam byłam. Natomiast magazyny mody kolekcjonuję i podpatruję po powrocie jaki gust mają redaktorki mody z innych krajów i jak jest on podobny do gustu i szyku polskich dziennikarek.
Czasami porównania strony magazynów są bardzo zaskakujące.
Na szczęście już nie ma tak, że jakieś marki wprowadzają całkiem inny asortyment, niż ten co jest dostępny w Polsce.
A Ty jakie pamiątki przywozisz z podróży na wakacjach?

PIATE ZDJ BLOG OBROBIONEHoliday souvenirs
Travels are a nice break from everyday life. When I am in a new place, it always fascinates me with the smells of regional cuisine, the city’s appearance and the atmosphere there. If I want to keep these memories, I always try to bring souvenirs from a journey far or near my home.
When I was very small, it was usually mascots, some cufflinks, generally insignificant things.
Ever since I started to be serious about fashion and running this blog, I try to buy fashion magazines, but they must always be in the original language of a given country. Well, the famous magnets that I scrupulously buy and hang on my fridge after returning home. Every day being in the kitchen, I look at one or the other magnet and have a smile of satisfaction that I was there. In contrast, fashion magazines collect and observe after returning what taste fashion editors from other countries have and how it is similar to the taste and style of Polish journalists.
Sometimes the comparison pages of magazines are very surprising.
Fortunately, there are no longer any brands that introduce a completely different range than what is available in Poland.
And what souvenirs do you bring from your travels on vacation?

DRUGIE ZDJ BLOG

TRZECIE ZDJ BLOG

29 sierpnia 2018

Join the discussion 3 komentarze

Leave a Reply