Już na początku Autorzy książki pt.” Handlowanie to gra”, chwalą się że od 20 lat zajmują się praktyczną psychologią.

Co to za książka „ Handlowanie to gra”?

Książka została napisana dla tych, którzy szukają większej satysfakcji w roli handlowca.

Jako szkoleniowcy

Przez długi czas praca ich polegała na pomaganiu ludziom w rozwiązywaniu ich problemów. Prowadzili też szkolenia dla oświaty i służby zdrowia.
Los chciał, że zmienili oin zawód i stali się właścicielami firmy, w której handlowali.

Zbierając doświadczenie, byli przesiąknięci lękami, jakie mają przedsiębiorcy.

Szybko zorientowali  się, że w biznesie ważne jest posiadać umiejętność rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji. Ale żeby być przekonywującym, sami praktykowali w handlu i w kontakcie z rożnym klientem.

Przez 6 lat również szkolili na kursie pt.”Negocjacje handlowe, czyli jak zadowolić klienta, nie ulegając jego żądaniom”.

Książka jest jakby podsumowaniem spostrzeżeń po tym kursie.
Spisali oni swoje doświadczenia handlowe i podzielili się dorobkiem wyniesionym z warsztatów szkoleniowych.

Inny cel książki „ Handlowanie to gra”

Inny powód, jaki przyświecał napisaniu tej książki, było przekonanie, że w dostępnej literaturze nikt nie uwzględnił specyfiki handlowania w Polsce.
A przecież 50 lat nie było tutaj normalnego rynku i musi to mieć swoje konsekwencje.

Z obserwacji ludzi na szkoleniu, wielokrotnie złościło autorów książki pt.”Handlowanie to gra”, było bezkrytyczne przenoszenie z Zachodu wzorów wizyty handlowej, sposobów rozmawiania z klientem.

Autorzy książki „Handlowanie to gra” czuli, że są bezradni wobec szefów- obcokrajowców i ich ekspertów.
Wierzyli oni, że wszyscy ludzie są tacy sami, jak w krajach, z których pochodzą, i bardzo trudno ich przekonać, że między Polską a Zachodem, istnieją istotne różnice w postawach zarówno klientów, jak i sprzedawców.

Handlowanie to gra książka Gut

 

Według Autorów „Handlowanie to gra”, zbyt wielu sprzedawców żyje w przekonaniu, że sprzedawanie to wciskanie ludziom produktów.

Książka też ma jeszcze jeden cel

Celem książki, jest przypomnieć, że prawdziwe handlowanie to zaspakajanie potrzeb klientów.
I z tego dopiero może wynikać satysfakcja i duma handlowca oraz szacunek do wykonywanego zawodu.

Książka ta, jest też dlatego, że autorzy „Handlowanie to gra” obiecali ją tysiącom uczestników ich warsztatów. Z rozmów z uczestnikami szkoleń, książka bogata jest w różne anegdoty i doświadczeni, z którymi dzielili się ludzie.

Autorzy „Handlowanie to gra” przez wiele lat zajmowali się więc rozwiązywaniem konfliktów i negocjacjami, w handlu. Sprzedawali usługi, często będąc niezadowoleni z warunków umów i uzyskanej ceny.

Byli sfrustrowani, i mieli poczucie że zapłaty za ich usługi były nieadekwatne do wartości pracy. Pod presją czasu, godzili się na warunki kontrahentów.
I takie sytuacje, uświadomiły im, że nie rozumieją pewnego rodzaju negocjacji, jakim jest handlowanie.

O tym jest więc ta książka

Książka pt „Handlowanie to gra” dostosowana jest więc do realiów polskiego rynku i polskich handlowców.

Zaczęli sami handlować, wykorzystując wiedzę doświadczonych handlowców i swoją praktykę psychologiczną.
To zaowocowało warsztatami pt „ Jak zadowolić klienta, nie ulegając jego żądaniom”, oraz w późniejszym czasie ta książka pt. „Handlowanie to gra”.
Oni wiedzą, że handlowanie ot najpowszechniejsza hazardowa gra na świecie, a nazywa się handlowanie.

O czym przeczytasz

Autorzy „Handlowanie to gra”, wychowani w rzeczywistości PRL-u, a dodatkowo naiwni psycholodzy zmierzyli się z tym i tak czytelnik może poczytać o ich błędach m.in. o tym:

  • jak postawić się w niedoczasie,
  • jak słowa klienta „szef mnie zabije, budżet mi nie pozwala” potraktowali dosłownie a nie jako zaproszenie do gry handlowej,
  • jak skoncentrowali się na cenie i zbyt łatwo ulegli, nie żądając niczego w zamian,
  • jak poczuli się dotknięci zagrywką klienta, zamiast docenić jej umiejętności kupieckie.

Książka „Handlowanie to gra” da ci narzędzia do:

  • zjednywania sobie klientów;
  • radzenia sobie z gierkami klientów;
  • od początku negocjacji w handlu zbudowanie sobie pozycji lidera.

Dzięki opisanym błędom i doświadczeniu, szybko zrozumieli, że handlowanie jest jak szachy czy poker.

Z życia wzięte

Stąd w książce pt „Handlowanie to gra”, przeczytasz też o :

  • debiucie jako pierwszym kontakcie z klientem, próba zjednania go i skupienia się na rozpoznawaniu prawdziwych potrzeb klienta;
  • grze środkowej, czyli o zbudowaniu negocjacji, zawierającej zagrywki i manipulacje klienta oraz kontrataki sprzedawcy;

końcówce, jako o sztuce targowania się, dawania satysfakcji klientowi, i o zawieraniu ostatecznego kontraktu, korzystnego dla ciebie.

Jeśli ulegasz grom klienta i wierzysz w to, co mówią, za swoje pieniądze stajesz się ich darmowym pracownikiem. Nie rób tego i przeczytaj tę książkę.

Książka ma płytę CD, na którym jest film pt”Debiuty handlowe”.

 

Miłość i co dalej reklama książki