Zwodnicza astrologia i horoskopy

12,90 

Tytuł:Zwodnicza astrologia i horoskopy
Autor: Biblioteka miesięcznika Egzorcysta
rok:2020
Wydawnictwo: Monumen
ISBN: 9788366133938

Czas należy do podstawowych wymiarów ludzkiej egzystencji, dlatego tak mocno intryguje zwodnicza astrologia i horoskopy

Dlaczego tak nas intryguje zwodnicza astrologia i horoskopy?

Rodzimy się, wzrastamy, rozwijamy się twórczo.
Zanurzenie się człowieka w czasie jest jego siłą ale też i słabością. Przyszłość jest tajemnicą, która rodzi szereg pytań, a jednocześnie jest odpowiedzią na pytanie o ludzką kondycję.

Każdego interesuje co się stanie u niego w życiu.

Często po horoskopy siegamy w kryzysach życiowych.

Co nami kieruje czytająć horoskopy?

Ludzka ciekawość kieruje człowiekiem i czyta on horoskopy.
Przepowiedzenie przyszłości przez horoskopy staje się niewinnym sprawdzaniem przez człowieka co zdarzy się jutro, za tydzień, za miesiąc, co jest po prostu praktykowaniem okultyzmu.

 

Czy ślepa wiara w horoskop nie zwodzi Nas?

W takiej sytuacji przez niby zabawę uznaje się okultyzm za wyznacznik życia człowieka. Nabywa on wiedzy, odwagi i uważa się za kogoś lepszego bo zna przyszłość, nad którą ma kontrolę.

Jednak ktoś, kto równocześnie też wierzy w horoskopy, jest już całkiem realnie otwarty na rzeczywistość, czynią sobie okropną krzywdę.

 

Co jest w środku książki?

W książce wyjaśniono czym jest astrologia pod względem naukowym i logicznym.

Na podstawie historii ludzi opisano proces zagłębiania się w horoskopy, które stanowią pułapkę dla ludzkiej psychiki.
Na podstawie świadectw ludzi ukazano demony astrologi i rozmiar krzywdy jakie wyrządzają człowiekowi, który wierzy w horoskopy.
Wyjaśniono czy w Biblii i samo narodzenie Jezusa ma swoje uzasadnienie w gwiazdach i czy w Biblii jest mowa o horoskopach.

Naukowcy z polskich uczelni rozwiewają wszelkie wątpliwości, co do naukowego dowodzenia prawdy, na podstawie horoskopów.
Na końcu jest też ukazane stanowisko Kościoła do tworzenia i wierzenia w horoskopy.

To co przekonuje mnie najbardziej w tej książce 

Książkę kończą 2 świadectwa ludzi uwikłanych w tworzenie horoskopów oraz jakiego spustoszenia zrobiła naiwna wiara w horoskopy.

Książka ma 91 stron. Czyta się szybko i przyjemnie. Pozwala zrozumieć problem istnienia i zadawania się z astrologią i horoskopami. Sięgając po książkę, znajdziesz w niej odpowiedz m.in.:

  1. co leży u podstaw współczesnego zainteresowania przepowiedniami?
  2. w jaki sposób horoskop jest powiązany z astrologią?
  3. na czym polega związek astrologii i magii?
  4. czy czytanie horoskopów może otwierać na okultyzm?
  5. dlaczego horoskopy jawią się jako złamanie przykazania?
  6. co powoduje duchowo czytanie horoskopów?
  7. co na temat astrologii mówi współczesna nauka?