Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
chicbykate - Use before..

Use before..


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ktorz81/domains/chicbykate.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Use before

   Dziś napiszę kilka słów o makijażowym poradniku.

   Doskonale wiesz, jak trudno rozstać się z ulubionym kosmetykiem, ale nie wtedy kiedy zużyjesz go w całości, ale wtedy kiedy data przydatności dobiega końca. To głównie dotyczy naszych kosmetyków do makijażu. I chociaż serce boli jak Twój tusz zaczyna brzydko pachnieć albo lakier do paznokci się rozwarstwia, to jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest spojrzeć na jego datę przydatności i zastanowić się czy go wyrzucić. Ale po co to? W momencie kiedy go pierwszy raz otwierasz, do jego środka dostają się bakterie. W zależności co to jest za kosmetyk, ten proces trwa dłużej albo krócej. I tak zanieczyszczony kosmetyk zaczyna podrażniać naszą skórę.O zgrozo pojawiają się wypryski, kaszka na twarzy albo zaczynasz drapać skórę twarzy i cały Twój żmudny proces pielęgnacji skóry idzie na marne. Co zrobić? Wyrzuć go bez sentymentów!!!

Jak robić, żeby nie tracić swojego makijażowego ulubieńca?

   Idąc na zakupy, nie poddawaj się emocjom. Sama wiem, jak trudne jest oparcie promocjom, wyprzedażom lub kupowaniem bo koleżanka zachwala a Ty masz już taki gażdzet kosmetyczny i leży u Ciebie w kosmetyczce. Też tak miałam, kupowałam po 2 kosmetyki bo była promocja 1+1 gratis albo poddawałam się innym marketingowym manipulacjom. Jedyne co mi się udało w takiej sytuacji to nie wchodzić do sklepu. Na bieżąco obserwuję kosmetyczkę i kupuję to co kończy się a nie to co jest trendy aktualnie w świecie makijażowym.

Sprawdzaj

   Zawsze przed zakupem kosmetyku do makijażu patrz na datę przydatności o ile producent na to pozwala. Patrz ile ten podkład może poleżeć na „zapasowej” półce zanim skończysz aktualnie używany. I co najważniejsze, nie kupuj (wiem, że to trudne) nawet za -70% ceny tuszy, cieni, podkładów i innych kosmetyków otwartych, poza testerami. Nie ma nic gorszego jak upaćkany i otwarty i podotykany przez brudne palce innych kobiet kosmetyk. Szczerze Ci napiszę, że moją obawę napawa fakt malowania przez wizażystki w perfumeriach kobiety właśnie testerami. Nigdy nie masz pewności czy jej pędzel jest wyczyszczony i czy ona sama ma czyste dłonie aby Ciebie na próbę pomalować.

Jak przechowywać

   Kiedy już kupisz w większej ilości kosmetyki, no bo to nie jest w końcu przestępstwo to kosmetyki trzymaj w miarę ciemnym i suchym miejscu. Wtedy taki kosmetyk ma większą szansę na jego dłuższe przetrwanie.

Myj

   Jak już otworzysz i codziennie używasz kosmetyku to staraj się go myć. Po prostu wycieraj tubki z nadmiaru kosmetyku, przecieraj zaschnięte kredki, często wymieniaj gąbeczki i myj pędzle.

Warto o tym pamiętać:

1. ciężkie konsystencje używaj zimą a lekkie latem;

2.nie kupuj otwartych cieni, tuszy, podkładów, eyelinerów;

3.rozwarstwianie, zaschnięcie lub nieprzyjemny zapach to znak, że trzeba wyrzucić;

4.nanoś kosmetyki pędzlami, gąbeczkami itp. z jak najmniejszą ingerencją dotykania kosmetyku;

5.nie pożyczaj od innych kobiet kosmetyków i sama tego nie rób nawet na usilna prośbę;

6.używając tuszu nie pompuj powietrza do jego wnętrza.

 

Use before

Today I will write a few words about the make-up guide.


You know very well how difficult it is to part with your favorite cosmetic, but not when you use it completely, but when the expiration date is coming to an end. This mainly applies to our make-up cosmetics. And although the heart is hurting as your mascara starts to smell bad or the nail polish splits, the only reasonable option is to look at its date
calls “before use” and think about whether to discard it.

But what is this for?

The moment you open it for the first time, bacterium enter inside of cosmetic’s tube. Depending on what a cosmetic is, this process takes longer or shorter time.
And so contaminated cosmetic begins to irritate
your skin. There are horrible blemishes, porridge on the face or begin to scratch the skin of the face and all your tedious skin care process is in vain. What to do?
Throw him away without sentiment !!!

How to do not to lose your make-up favorite?

When going shopping, do not give in to emotions. I know how difficult it is to base the promotions, sales or buying, because the colleague recommends to you and you already have such a cosmetics gadget and is in your beautician. I also had it, I bought 2 cosmetics because it was 1 + 1 promotion free or subjected to other marketing manipulations.
The only thing I managed to do in this situation is not to enter the store. I watch the beautician on a regular basis and buy what ends and not what is currently trending in the make-up world.

Find out

Always before buying a make-up cosmetic, look at the date, if the manufacturer allows it. See how much the foundation can lie on the „later” shelf before you finish using it. And most importantly, do not buy (I know it is difficult) even for -70% of discount of the carcass, shadows, sleepers and other open cosmetics, except for testers. There is nothing worse than a messy and open and touched by the dirty fingers of other women’s cosmetics. I will write honestly to you that my fear is fomented by the fact that the make-up artist in the women’s perfumery is just the testers. You are never sure whether her brush is pinched and whether she has clean hands to try to paint you.

How to store

When you buy more cosmetics, because it is not a crime in the end, cosmetics should be kept in a fairly dark and dry place. Then such a cosmetic has a better chance of its longer survival.

Wash
Once you open it and use the cosmetic every day, try to wash it. Just wipe the tubes with the excess of the cosmetics, rub the dried out pencils, replace sponges frequently and wash the brushes.

It is worth remembering:
1. heavy constions use in winter and light in the summer;
2. do not buy open shadows, inks, foundations, eyeliners;
3. delamination, dryness or unpleasant smell is a sign that you have to throw away;
4.pain cosmetics with brushes, sponges, etc. with the smallest interference of touching the cosmetic;
5.
don’t borrow from other women cosmetics and do not do it on your own;
6. using the mascara, do not breathe the inside of it.

Picture of Katarzyna Tórz

Katarzyna Tórz

Prawnik, UX designer w www.esklepyonline.pl, właścicielka księgarni internetowej www.antykwariatszczecin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *